PARTNERS

OFFICIAL PARTNERS

PRIMO สตารท์อัพผู้เชี่ยวชาญด้าน Omnichannel Marketing-Platform สำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดใหญ่  ให้บริการแฟลตฟอร์มทางการตลาดทั้งระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management), แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP: Customer Data Platform)  และระบบเพื่อการบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า (Partnership Management) ในยุคที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven)

PRIMO สตารท์อัพผู้เชี่ยวชาญด้าน Omnichannel Marketing-Platform สำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดใหญ่  ให้บริการแฟลตฟอร์มทางการตลาดทั้งระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship Management), แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP: Customer Data Platform)  และระบบเพื่อการบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า (Partnership Management) ในยุคที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven)

ABC Brand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ABC Brand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MEDIA PARTNERS

Mission to the moon

พื้นที่ที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

Mission to the moon

พื้นที่ที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต

การตลาดวันละตอน

ความรู้เรื่องการตลาด โดยเฉพาะเรื่อง Data-Driven Marketing, Personalization, Social Listening และ Contextual Marketing

การตลาดวันละตอน

ความรู้เรื่องการตลาด โดยเฉพาะเรื่อง Data-Driven Marketing, Personalization, Social Listening และ Contextual Marketing

Digital Tips Academy

พื้นที่อัพเดทเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ ก่อตั้งโดยคุณมัณฑิตา จินดา (ทิป) นักเขียนหนังสือ Best Seller
‘ใช้ Facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เท่า’ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

Digital Tips Academy

พื้นที่อัพเดทเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ ก่อตั้งโดยคุณมัณฑิตา จินดา (ทิป) นักเขียนหนังสือ Best Seller
‘ใช้ Facebook ถูกวิธี ยอดขายดีขึ้น 100 เท่า’ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

aomMONEY

สื่อสร้างสรรค์เนื้อหาด้านการเงิน การลงทุน ที่จะเปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี เสริมทัพด้วยกูรูด้านการเงินเฉพาะทางกว่า 10 คน

สื่อสร้างสรรค์เนื้อหาด้านการเงิน การลงทุน ที่จะเปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี เสริมทัพด้วยกูรูด้านการเงินเฉพาะทางกว่า 10 คน

100Wealth

สังคมเจ้าของธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่ใหญ่ที่สุด นำเสนออัพเดตข่าวในวงการธุรกิจ ,การเงิน,การลงทุน และการพัฒนาตัวเอง

100Wealth

สังคมเจ้าของธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่ใหญ่ที่สุด นำเสนออัพเดตข่าวในวงการธุรกิจ ,การเงิน,การลงทุน และการพัฒนาตัวเอง

The Story Thailand

สื่อออนไลน์ที่นำเสนอ “เรื่องราว” แวดวงธุรกิจของไทยโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่ต้องปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

The Story Thailand

สื่อออนไลน์ที่นำเสนอ “เรื่องราว” แวดวงธุรกิจของไทยโดยมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่ต้องปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น

Money Buffalo

สื่อออนไลน์ที่สรุปเรื่องการเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐกิจให้เข้าใจง่าย อ่านสบาย ใช้เวลาไม่เยอะ สำหรับมนุษย์เงินเดือน

Money Buffalo

สื่อออนไลน์ที่สรุปเรื่องการเงิน การลงทุน ธุรกิจ และเศรษฐกิจให้เข้าใจง่าย อ่านสบาย ใช้เวลาไม่เยอะ สำหรับมนุษย์เงินเดือน

Rainmaker

Content Creator Community ผู้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์, สื่อออนไลน์, การตลาด, ธุรกิจออนไลน์ ที่มุ่งเน้นยกระดับวงการครีเอเตอร์ในไทยให้ไปไกลระดับโลก

Content Creator Community ผู้นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์, สื่อออนไลน์, การตลาด, ธุรกิจออนไลน์ ที่มุ่งเน้นยกระดับวงการครีเอเตอร์ในไทยให้ไปไกลระดับโลก